Fuglebakken 3 - Vordingborg
Ring 40 77 78 00

Hollænderhavens historie

Hollænderhaven har bragt mennesker sammen siden 1972.

Hollænderhaven ejes af Vordingborg Boligselskab

Hvorfor hedder det Hollænderhaven?

Da vi overtog forpagtningen af Hollænderhaven spurgte vi mange om de vidste hvorfor det hed Hollænderhaven. Det var der umiddelbart ikke nogen der vidste så derfor spurgte vi offentligt via en artikel i Sjællandske.

Det gav pote for lokalhistoriker Vagn Boberg Nielsen kunne til Sjællandske komme med svar på mysteriet:

”Forklaringen på navnet skal nemlig ikke findes i landet Holland som mange ellers har troet, men derimod hos Hollænderhavens nabo, den historiske Gammelgård.

Her lå der før i tiden en gård, der hed Hollændergården.

Navnet kommer af, at der på stedet var et såkaldt hollænderi. Det var navnet for en kostald med eget mejeri. I både 1717 og 1790 er der registreret hollænderier på stedet med plads til 100 køer med opdræt.

Området hvor Hollænderhaven i dag ligger var Hollændergårdens have. Det var her køerne gik og græssede.

Hollænderiet gav i øvrigt også navn til Hollænderbarakkerne, der lå på området bag den nuværende Shell-tankstation. Barakkerne fungerede i en lang årrække som husvildeboliger.

I 1719 var der også køer i Hollænderbarakkerne.

Der er ikke umiddelbart nogen tegn på at hollænderierne skulle have noget direkte med Holland at gøre. Tværtimod ser de fleste af de såkaldte ”hollændere” ud til at være kommet fra Slesvig-Holsten.

Ifølge leksikonet Den Store Danske vandt udtrykket hollænderi indpas i 1500-tallet. Det afspejlede tidens opfattelse af Holland som et landbrugsmæssigt foregangsland. Efter 1800 vandt betegnelse mælkeri frem og det blev senere til mejeri.”

Efterfølgende har Vagn Hansen tillige oplyst at for 150 år siden var der hollænderier på næsten alle herregårdene.

Hollændergården var Iselingens hollænderi, indtil Iselingen blev bygget i 1812.

Vi siger mange tak til Vagn Boberg Nielsen for at fortælle den vigtige historie.