Fuglebakken 3 - Vordingborg
Ring 40 77 78 00

Priser

Varsel om generelle prisstigninger. Pga. invasionen i Ukraine oplever vi prisstigning fra alle underleverandører og må desværre løbende justere vores priser uden varsel. Derfor er alle aftaler frem til 28.03.2022 (mundtlig og på skrift) herefter blot vejledende. Alle priser på websiden opdateres løbende, men er kun vejledende.

Priser i 2022 for leje af lokaler i Hollænderhaven

I stueplan har vi en stor sal der ydermere kan opdeles i 3 lokaler.

På begge etager udlejes i alt 6 lokaler med plads til mellem 20 og 40 personer.

Pris for leje af de enkelte lokaler er

  • Kr. 1.000,00 op til 3 timer
  • Kr. 1.500,00 op til 6 timer
  • Kr. 2.000,00 op til 10 timer

Har du behov for at leje lokalerne i længere tid og/eller har brug for flere lokaler på samme dag så kontakt os for prisen.

Hold din fest i Hollænderhaven:
Oppe i stueplan har vi en stor sal med scene hvor der er plads til 90 spisende gæster.

Pris kr. 4.000,00 for op til 10 timer

Pris for 2 lokaler oppe:
Pris kr. 3.500,00 for op til 10 timer

Nede i underetagen har vi 3 separate lokaler:

Pris kr. 3.500,00 for hele underetagen op til 10 timer.

Pris kr. 3.000,00 for 2 lokaler i underetagen op til 10 timer.

Ekstra lejepris udover 10 timer er kr. 250,00 pr. time

I lejeprisen er inkluderet:
Bordopstilling og opdækning
Afrydning samt opvask

Alt er dermed gjort klar til dig så du blot skal møde op og nyde dagen med dine gæster.

Vi opkræver et obligatorisk rengøringsgebyr på kr. 500,00 (gælder kun efter fester)

NB: Det er ikke muligt at andre end os og vores personale er i køkkenet

Vi sælger velkomstdrink, vin, øl, vand, kaffe/the. Se priser her